ติดต่อทีมงาน : muhibbullah7@hotmail.com
Login
ชื่อเข้าระบบ :

รหัสผ่าน :


ลืมรหัสผ่าน..?

ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้..!

Main Menu

Who's Online
100 กำลัง Online (2 กำลังค้นหาข้อมูลใน ข้อมูลข่าวสาร)

สมาชิก: 12
ผู้เยี่ยมชม: 88

JuniorStpi, AmeeKiefer, LisetteDou, CarolLima5, ElviraCher, DebraTrues, NaomiSimmo, CarmineRea, ThadY4982, FlorrieFri, BrookePfaf, MuhammadHo, มีต่อ...

ข้อมูล : การรีดนมแพะ
ประกาศโดย Mr. Webmaster on 2007/3/22 21:40:00 (4038 อ่าน)
ข้อมูล

การรีดนมหมายถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะเอานมออกจากเต้านมของแม่แพะน้ำนมส่วนมากจะถูกขับออกมาโดยการกระตุ้นทางระบบประสาทและฮอร์โมนพร้อม ๆกับการรีดนั้นคือ การทำให้ภายในหัวนมเกิดมีแรงอัดกันจนทำให้รูหูหัวนมเปิดออก น้ำนมซึ่งอยู่ภายใน จึงไหลออกได้

การรีดนมมีอยู่2วิธีคือ

1) การรีดนมด้วยมือ
2) การรีดนมด้วยเครื่อง

หลักที่ควรคำนึงถึงและถือปฏิบัติในการรีดนม

1) ควรรีดให้สะอาด
2) ควรรัดให้เสร็จโดยเร็ว
3) ควรรีดให้น้ำนมหมดเต้า

ขั้นตอนในการรีดนมเพื่อให้ได้น้ำนมที่สะอาด

1) การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาคลอรีนอย่างเจือจาง
2) การเตรียมอุปกรณ์การรีด ซึ้งรวมถึงผู้ที่ทำการรีด และแม่แพะให้เรียบร้อยการเตรียมการต่างๆควรจัดการให้สะอาดหรือฆ่าเชื้อก่อนด้วยน้ำยาคลอรีน
3) ทำความสะอาดตัวแพะและบริเวณคลอรีนที่สกปรก
4) ล้างเต้านมด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำคลอรีน พร้อมกับนวดเช็ดเบาๆ
5) ก่อนลงมือรีดควรตรวจสอบความผดปกติของน้ำนมหรือทำการรีดน้ำนมที่ค้างอยู่ในหัวนมทิ้งเสียก่อน
6) ขณะลงมือรีดนม ควรรีบรีดให้เร็วที่สุดไม่หยุดพักและให้เสร็จภายใน3-5นาทีและต้องรีดให้หมดทุกเต้า

หมายเหตุ : น้ำนมที่ได้จากการรีด 2-3 ครั้งแรก ให้เก็บใส่ภาชนะแยกไว้เพื่อตรวจโรคเต้านมอักเสบก่อนหรือควรรีดทิ้งเสีย เพราะน้ำนมครั้งแรกนี้จะเป็นส่วนคั่งอยู่ที่หัวนม เป็นแหล่งที่หมักหมดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เต้านมอักเสบ (Mastitis) ในกรณีที่ตรวจพบว่าแม่แพะเป็นโรคเต้านมอักเสบก็ไม่ควรใช้นมที่รีดได้นั้นบริโภค จงแยกแม่แพะป่วยออกจากฝูงเพื่อให้การรักษา แม่แพะที่สงสัยว่าเป็นโรคเต้านมอักเสบการรีดนมหลังจากรีดตัวอื่นเสร็จแล้วเป็นการป้องกันไม่ให้โรคแพร่ไปสู่แม่แพะอื่นๆ

การรีดนมแพะ แพะมีนม 2 เต้าเท่านั้น ซึ่งต่างจากโค-กระบือที่มี 4 เต้าแพะพันธ์นมโดยทั่วไปจะมีลักษณะเต้านมใหญ่และสวยหัวนมมีขนาดใหญ่และยาวพอประมาณ สามารถรีดนมด้วยมือได้เช่นเดียวกับการรีดนมโค หลักปฏิบัติได้แสดงไว้ดังภาพข้างล่างนี้
ภาพแสดงการรีดนมแพะด้วยมือ


แม่แพะที่อยู่ในระยะรีดนม ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จึงจะได้รับผลผลิตนมปริมาณสูง ขณะจะทำการรีดนมต้องป้องกันไม่ให้แม่แพะถูกรบกวนจากคนแปลกหน้า อย่าเปลี่ยนคนเลี้ยงและคนรีดนม ระวังอย่าให้มีเสียงปะหลาดรบกวน เช่น เสียงเด็กร้อง,เสียงสุนัขเห่าหอน ยิ่งในเวลาที่กำลังรีดนมอยู่พยายามอย่าให้สุนัข,แมว หรือแม้แต่แพะตัวอื่นๆ เข้าไปก่อกวนแม่แพะโดยเด็ดขาด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องพยายามควบคุมดูแลแม่แพะนมให้อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติเงียบสงบ เพราะถ้าแม่แพะถูกก่อกวนจะเกิดความเครียด ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้นม

หลักการที่จะต้องคำนึงเสมอในการรีดนมแพะ มี 3 ประการ คือ

1) รีดนมด้วยความรวดเร็วให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที ภายหลังจากการเช็ดทำความสะอาดเต้านมแล้ว ถ้าหากช้ากว่านี้จะไม่มีสารฮอร์โมนออกซี่โตซิน (Oxytocin) ออกมาช่วยกระตุ้นการหลั่งนม
2) ความเงียบสงบไม่มีเสียงประหลาดรบกวน
3) ความนุ่มนวลไม่ทำให้แพะเจ็บปวด

การรีดนมที่ถูกวิธีจะช่วยให้ได้น้ำนมแพะที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้ผลผลิตปริมาณมากด้วย

พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ไปให้เพื่อน
Search